Det hadde i lengre tid vært snakk om at Tromøy burde ha sin egen Lions Club. Lions Club Moland hadde 4 medlemmer som bodde på Tromøy. Disse personene var svært interessert i å være med å stifte en Lions Club på øya. Det var Jens Lien, Olaf W. Olsen, Andreas Omholt og Andreas Gjervold. Disse tok initiativ til et informasjonsmøte hvor de inviterte interesserte fra Tromøy. Det var også 2 andre medlemmer fra L.C. Moland til stede, Svein Østmann, president, og Bernt Næss. Disse orienterte også om Lions og ledet møtet. Det ble vedtatt å starte Lions Club Tromøy. Det ble også vedtatt å anse Andreas Gjervold, Aslak Langemyr og Haakon Terjesen som stiftere, idet de hadde meddelt å være interessert i dette.