Julenek-aksjon 2020 har startet!

 

Lions Club Tromøy har gjennom 48 år avholdt sin årligeJulenek-aksjon - en viktig inntektskilde for klubben. Nå er vi i gang med årets aksjon og banker snart på din dør.

 

Pengene vi får inn på våre aktiviteter går uavkortet til veldedige formål.

Klubben får inn og deler ut ca. kr 200 000,- pr. år til gode formål lokalt på Tromøy, nasjonalt og internasjonalt.

 

Av formål som er tilgodesett i den senere tid kan nevnes:

Lokale tiltak:

Tromøy Skolemusikkorps, Tromøy Fritidsklubb, Tromøy Frivilligsentral, Tromøy Ten Sing, Færvik bo-og omsorgssenter, Tromøy bo-kollektiv, orgelaksjonen Tromøy kirke, Minneplakett for «De båtreisende» på Gjerstadholmen, skulptur av Teskjekjerringa, anlegg Østre Tromøy Trim & Idrettsklubb, Tromøy Historielag, utstyr Roligheden skole, Aksjon mot aggresjon og vold i skolene, Mitt valg på Roligheden Skole m.m.

 

Nasjonale tiltak:

Ridderrennet på Beitostølen, Lions Røde Fjær aksjon bl.a. til Norges Blindeforbund. Undervisningsopplegg for barn og ungdom mot narkotika og mobbing, tulipanaksjonen Bidrag til Mitt Valg programmet, støtte til Lions Førerhundskole m.m.

 

Internasjonale tiltak:

Lions internasjonale katastrofefond, vaksinasjonsprogram mot meslinger og helseklinikker mot blindhet i Afrika, bygging av hus etter jordskjelvkatastrofen på Haiti, støtte etter tyfonen på Filippinene, rent vann til Afrika, m.m.

 

Vi prøver i år å få inn en støtte på kr 100,- pr. nek og er svært takknemlige for ditt bidrag.  

 

Beløpet kan innbetales enten på

VIPPS: 51 74 03 eller til

Kontonr. 2800 62 31367

Merk betalingen med «Julenek-aksjonen 2020»

 

Lions Club Tromøy ønsker alle en riktig god jul!

 

Med vennlig hilsen for aktivitetskomiteen.

Kontaktperson Tom Arvesen Tlf 982 91 758

Ingen innsamlinger ennå