LC Tromøy gir 100.000,- i gave i 50 års jubileet

LC Tromøy gir 100.000,- i gave i 50 års jubileet

Publisert av Bent Halvard Vale den 11.10.23.
I forbindelse med 50 års jubileet til Tromøy Lions ble det bestemt at det skulle deles ut 100.000,- til lokale frivillige organisasjoner. Organisasjonene som ble valgt for at de gjør en veldig viktig innsats for barn og unge er Trua, Menighetens ungdomsarbeid inklusive Ten-Sing med Kr 20.000,-, Menighetens barnearbeid inklusive Mini-Sing med Kr 10.000,-, Tromøy Fritidsklubb med Kr 20.000,- pengene øremerkes to stativer til frisbeebanen, Tromøy Skolemusikkorps med Kr 20.000,- og i tillegg bevilges det Kr 30.000,- til Frelsesarmeen i Arendal for den flotte innsatsen de gjør for de vanskeligstilte i Arendal. Fra Frelsesarmeen stilte0 leder og Kaptein Finnbogi Olsen og Jan Rudi Christensen fra Tromøy Skolemusikkorps stilte Carina Sivertsen med sønnen Harald Lien Siqveland i flott uniform, fra Minising stilte Elin Christensen, fra Tromøy Fritidsklubb stilt Conrad Coll og fra Trua stilte Tomas Fianbakken og Vegard Christiansen Olsen.